logo

Hvad giver handicap 3 grupper: Den Russiske Føderations lovgivning, privilegier og fordele

Mange mennesker ved, at lovgivningen i Den Russiske Føderations handicap er opdelt i 3 store grupper. Hver af dem har en vis liste over sygdomme, som en borger er tildelt, og dermed visse fordele. Den mest "bløde" af de handicappede grupper er den tredje.

I henhold til gældende love tillader det en person at arbejde, men samtidig har han ret til at modtage en række ydelser og anden statsstøtte. I dagens materiale, vores ressource i alle detaljer for at fremhæve spørgsmålet om, hvad der giver 3 handicapgrupper på Den Russiske Føderations område. Nå, lad os komme ned til det aktuelle spørgsmål for i dag.

Om den tredje gruppe af handicap

Handicap er fastlagt af sundhedsrådet.

Handicapgruppe er den vigtigste indikator, der bestemmer, hvor meget en person ikke er i stand til, og hvad der på grundlag heraf skal have fordele. I Rusland er der i dag 3 grupper af handicap:

 • 1 gruppe er tildelt alle handicappede, der helt ude af stand til selvstændigt at organisere deres levebrød;
 • Gruppe 2 definerer kategorien handicappede, der i færd med at leve brug for andres hjælp, men i nogle af dens aspekter er fuldt ud i stand til at undvære sådan hjælp;
 • Gruppe 3 er helt "arbejder" og er tildelt de borgere, hvis patologier tillader dem selvstændigt at organisere deres levebrød, men med nogle begrænsninger.

Den handicapgruppe, vi overvejer, kan tildeles både mennesker, der er blevet delvis uarbejdsdygtige på grund af medfødte sygdomme, og til borgere, hvis dysfunktion er erhvervet i løbet af livet (traumer, tidligere sygdom osv.). Eksempler på lidelser, som du kan få 3 handicapgrupper til, omfatter:

 • døvhed;
 • delvis tab af syn
 • dårlig orientering i rummet
 • håndlammelse
 • nogle sygdomme i indre organer og lignende patologier.

På trods af deres status som "handicappede" kan folk med gruppe 3 let tage sig af sig selv, arbejde og være fuldverdige medlemmer af samfundet til at løse kollektive opgaver. Men selv under hensyntagen til sådanne faktorer giver staten dem en række privilegier og garanterer social beskyttelse.

Privilegier og fordele for handicappede

Handicapgruppe 3 giver dig ret til pensionering

Privilegier og fordele for handicappede 3 grupper leveres i mange områder af livet. For så vidt angår borgere med handicapgrupper 1 og 2 er naturligvis sådanne afligheder ikke så vigtige, men selvfølgelig kan de til tider forenkle livet for en delvis uarbejdsdygtig borger.

Lad os starte overvejelsen af ​​privilegier med sociale fordele. Så listen over dem for handicappede gruppe 3 er som følger:

 1. i løbet af behandling i statslige medicinske institutioner - at få gratis medicin på recept;
 2. i nærværelse af en medicinsk dom om behovet for nogen behandling - fri udbetaling af betalt ydelser og den årlige levering af sanatoriumrekreation
 3. i alle tilfælde - rabat på billetter til rejser i offentlig transport og køb af lægemidler / proteser / dressinger i statslige institutioner (50%)
 4. når man studerer i statsinstitutioner - den obligatoriske stipendie
 5. hvis du ønsker at tilmelde dig indbetalte gymnasier og højere uddannelsesinstitutioner, der har budgetpladser, vil de tilmelde dig på budgettet i sin tur, forudsat at adgangskontrollen er bestået til en positiv vurdering;
 6. hvis det ønskes, på den handicappedes side at gennemføre uplanlagte lægeprocedurer - levering af sådanne til præferentielle priser.

Da borgere med handicapgruppe 3 har ret til arbejde, har de på dette område også en række fordele, eller mere præcist:

 1. under ansættelsen - fravær af prøvetid
 2. om nødvendigt levering af deltidsarbejdsskift, dage eller uger og sundhedsmæssige fordele fra arbejdsgiveren (fx fri adgang til et sanatorium);
 3. efter anmodning fra den handicappede arbejdstager - tilrettelæggelsen af ​​aflatelser med hensyn til natarbejde eller overlejring af normen
 4. i løbet af ansættelsesperioden - den ubestridte ret til at modtage orlov på ethvert tidspunkt i løbet af arbejdstiden
  i tilfælde af uforudsete forværringer af sundheden - muligheden for tidlig opsigelse af kontrakten uden at pålægge handicappede arbejdstagere sanktioner
 5. om nødvendigt forlængelsen af ​​den foreskrevne 30-dages ferie i yderligere 60 dage, men allerede på bekostning af den handicappede arbejdstager selv.

Handicapgruppe 3 - Arbejdsgruppe

Det er værd at bemærke, at når et job er stillet, skal en handicappet i gruppe 3 sikre, at arbejdspladsen fuldt ud overholder de standarder, der er nødvendige for hans patologi. Ellers bliver gennemførelsen af ​​arbejdskraften umulig.

Hvad angår boligproblemer, er fordelene for personer med en tredje handicapgruppe som følger:

 • når man betaler for forsyningsservice, ret til at modtage en del eller hele beløbet af disse midler tilbage gennem de sociale sikringsmyndigheder
 • hvis det er nødvendigt at indhente præferenceophold i en passende kø i en præferenceordning
 • hvis det er nødvendigt at opnå jordarealer til udvikling, præferenceproceduren i denne procedure.

Der er også en række skat privilegier til rådighed for handicappede i gruppe 3. Deres liste er beskrevet i Tax Code of the Russian Federation og er som følger:

 • for borgere med udstationering "handicappet barn" - fuld fritagelse for betaling af skat på ejendom
  for handicappede, der har et køretøj - fritagelse for at betale bilafgift (med sjældne undtagelser)
 • for borgere med tilføjelsen "handicappet barn" - ingen grund til at betale en række obligatoriske statsgebyrer ved registrering af en virksomhed (registreringsgebyrer, bidrag til pensionsfonden mv.)
 • når det er umuligt at betale et gebyr for en bestemt statstjeneste - muligheden for betaling i dele eller afdrag.

Ud over de ovennævnte typer af privilegier for handicappede i gruppe 3 kan der også ydes ydelser fra kommunen på et bestemt bopælssted. For at finde ud af om eksistensen af ​​dem vil vise sig, hvis du foretager en tilsvarende anmodning til de sociale sikringsmyndigheder på registreringsstedet.

Handicappedes rettigheder kan findes via videomateriale:

Sådan får du statsstøtte

Handicapgruppe 3 - mindre krænkelser i helbredet

For at modtage statsstøtte eller privilegier på arbejdspladsen skal hver handicappede i den 3. gruppe gennemføre nogle foranstaltninger:

 1. Først gennemgår en lægeundersøgelse og får en konklusion om tilstedeværelsen af ​​den tilsvarende handicap.
 2. For det andet skal jeg anmode om de sociale sikringsmyndigheder og udstede nogle dokumenter / certifikater / kort, der bekræfter hans evne til at modtage ydelser inden for et bestemt livsaktivitetsområde.

Det er værd at bemærke, at gruppe 3 handicap skal bekræftes årligt ved at besøge den planlagte lægeundersøgelse. Uden et gyldigt lægeerklæring er det ikke muligt at opnå fordele.
Dokumentarregistrering af den privilegerede status sker ved en appel til det statslige socialsikringsagentur på stedet for den nuværende registrering. Medarbejdere i organisationen skal give:

 • lægeundersøgelse konklusion
 • pas af en statsborger i Den Russiske Føderation
 • en ansøgning om opnåelse af visse certifikater og dokumenter eller ydelser
 • på anmodning - betalingsbeviser for forsyningsvirksomheder, familieattest og andre.

Efter at have modtaget et handicapbevis, et præferencekort til rejser i offentlig transport eller andre dokumenter, har borgeren fuld ret til at anvende de privilegier, der er givet ved lov, og give disse papirer til de nødvendige organisationer (arbejdsgiver, skattemyndigheder mv.).

Generelt er listen over fordele og privilegier for personer med handicap i den tredje gruppe ret bred. Det er ikke svært at bruge det - det er nok at udføre de tidligere fremlagte procedurer. Vi håber, at dagens materiale var nyttigt for dig og gav svar på dine spørgsmål. Held og lykke med at forsvare dine rettigheder!

Begrænsninger af arbejdet i 3 grupper af handicap: en liste over sygdomme

Gruppe 3 af handicap har særlige arbejdsbegrænsninger, der er oprettet ved lovgivningen i vores land. Handicappede i den tredje gruppe er mest tilpassede til livet i forhold til andre grupper.

Arbejde for dem er nødvendigt:

 • som et indkomstmiddel, da de offentlige betalinger til denne handicap er meget små;
 • som et middel til social tilpasning.
Lovgivningsmæssige handlinger i Rusland giver ret til handicappede borgere ret til at få arbejde, og arbejdsgiverne skal tage dem. Der er en lov, hvorefter organisationer med mere end 100 ansatte skal ansætte mindst 2% af handicappede borgere.

Tidligere har sådanne organisationer betalt bøder i mangel af det krævede antal handicappede i staten. Men siden 2004 er der kun blevet pålagt en bøde i tilfælde af en klage fra en uacceptabel handicappet borger. Bøden er fastsat til op til 3.000 rubler.

Kun i visse tilfælde kan de nægte en handicappet i arbejde:

 • hvis ledig stilling er forbudt for ansøgeren af ​​medicinske årsager
 • i mangel af ledige stillinger
 • med faglig inkompetence.

At få en handicap arbejdende medarbejder

Når han taber helbred og får en ansat i handicap i gruppe 3, er han forpligtet til at give denne information til personaleafdelingen eller direkte til sin vejleder.

For at give oplysninger om modtagelsen af ​​et handicap er det kun nødvendigt at konkludere med socialmedicinsk kommission. På baggrund af dette dokument indgås en yderligere aftale med medarbejderen om at ændre arbejdskraften til mindre kompliceret. Disse betingelser skal overholde russisk lov.

Unilateralt opsige kontrakten til arbejdsgiveren er forbudt ved lov. Hvis en medarbejder er uenig i at underskrive en aftale om de lette betingelser, der er givet ham, har han ret til at opsige ansættelseskontrakten på eget initiativ.

Begrænsninger i beskæftigelsen

En handicappet person på tidspunktet for registrering af et handicap modtager en lægeudtalelse fra en særlig social kommission om hans handicap. Denne konklusion angiver særlige arbejdsvilkår, der er obligatoriske for overholdelse på sit arbejde. Disse omfatter:

 1. Kortere arbejdsuge (kun hvis det er direkte angivet i konklusionen).
 2. Afgang i weekender og ud over timeprisen kun med det skriftlige samtykke fra den ansatte selv (hvis forbuddet herom ikke udtrykkeligt er angivet i udtalelsen).
 3. Arbejdsugehastigheden er inden for 40 timer.
 4. Listen over forbudte typer arbejde baseret på arbejdstagerens fysiske begrænsninger.
 5. Medarbejderen har ret til en 30-dages ferie, som er 2 dage længere end den almindelige medarbejders.
 6. I receptionen - ingen prøveperiode.
 7. En medarbejder har ret til at bruge 60 dage om året ud af den ubetalte orlov, der er fastsat i loven.
 8. Medarbejderen har ret til at træffe foranstaltninger for at genoprette sit helbred i arbejdstiden, hvilket udtrykkeligt fremgår af sin lægeerklæring.

Beskæftigelse af handicappede

I beskæftigelse må en handicappet ikke afgive en konklusion om hans handicap. Derefter vil han have rettigheder og pligter hos en fuldgyldig medarbejder. Og han vil ikke være i stand til at gøre krav på statens fordele.

Når man beslutter en ansøger om at rapportere om et handicap på beskæftigelse, repræsenterer han nødvendigvis konklusionen af ​​lægeudvalget og et individuelt rehabiliteringsprogram, hvor kontraindikationer til visse former for arbejde og arbejdsvilkår er strengt foreskrevet. Arbejdsgiveren træffer beslutning om egnetheden af ​​denne jobsøgende. Han skal også korrekt vurdere, om arbejdsvilkårene er i overensstemmelse med lægeerklæringen.

Ud over disse dokumenter skal du indsende:

 • arbejde bog;
 • pas;
 • militær ID for mænd;
 • Ansøgning om ansættelse.

På baggrund af de indleverede dokumenter underskrives der også en ordre om optagelse af en arbejdstager i arbejde. Prøveperioden er ikke tildelt en handicappet person.

Lønnen skal beregnes på grundlag af en underskrevet ansættelseskontrakt. Lønnen bør ikke være mindre end det etablerede opholdsminimum. Periodiseringen af ​​fortjente penge sker på grundlag af arbejdstid eller arbejdsarbejde.

Ved ændring af handicapstatus ændres en yderligere aftale om ændring af arbejdsvilkårene i den retning, der passer til handicappedes tilstand. Hvis han ikke har bekræftet sin handicap af en god grund, ændres arbejdsvilkårene ikke, før han overgår lægebehandling.

I mangel af gyldige grunde til manglende regelmæssig provision fjernes personens handicap, og arbejdsgiveren skal indgå en yderligere aftale med ham om ændring af arbejdsvilkårene.

Hvis arbejdsgiveren efter at have bestået en almindelig lægeudvalg ændrer handicap til den anden eller den første gruppe, er arbejdsgiveren forpligtet til at give ham nye arbejdsvilkår i overensstemmelse med hans mening og individuel rehabiliteringsprogram.

Listen over sygdomme i gruppe 3

Lovgivningen definerer strengt de typer af patologiske lidelser i den menneskelige krop, som følge heraf tildeles han den tredje handicapgruppe. Disse omfatter:

 • taleforstyrrelser;
 • nedsat hørelse
 • problemer i det lokomotoriske system
 • forstyrrelser med hukommelse og begrænset intelligens
 • alvorlige problemer med indre organer
 • alvorlige abnormiteter i kredsløbs- og endokrine systemer;
 • defekter i menneskets anatomiske struktur.
Denne liste blev ændret lidt i 2017. For at få en invaliditet på 3 grupper, skal du gennemgå en social lægeundersøgelse.

For at bestå det skal du indsende en ansøgning eller få en henvisning til en klinik eller et hospital. Medicinsk undersøgelse udføres af særlige bureauer. For at bestå det skal du indsende følgende dokumenter:

 1. Pas eller fødselsattest.
 2. Forsikringspolitik
 3. Snils.
 4. Ansøgning eller henvisning til lægeundersøgelse.

Ansøgningen har en bestemt etableret form. Det skal udfyldes i overensstemmelse med kravene i lovgivningen i Rusland. Fyldningsordren:

 1. Det medicinske bureau, som dette dokument er indsendt til, er angivet.
 2. Ansøgerens personoplysninger.
 3. Data SNILS.
 4. Pasdata med registrering.
 5. Anmodning om eksamen.
 6. Underskrift af samtykke til behandling af personoplysninger.
 7. Dato og underskrift.
På grundlag af denne ansøgning og modtagelse af de nødvendige dokumenter udpeges datoen for eksamen.

Handicappede i den tredje gruppe skal være særligt hårde i den moderne verden. Dette skyldes det faktum, at mange på trods af deres fysiske tilstand er tvunget til ikke at indsende dokumenter om deres status til arbejdsgiveren for at finde et job på et godt sted. Og at leve på kun et handicapbidrag er for øjeblikket umuligt.

Invalidepension Gruppe 3 i 2019 - Størrelse til arbejde og ikke-arbejdende | nyheder

Indhold Øgede invalidepension i 2019 - Seneste nyt for i dag Hæve pension for handicappede gruppe 3 i 2019 Handicappede 3-modtagere 3 i 2019 Ændring af pension for handicappede i de sidste 5 år Mulige tillæg Øge invalidepension i 2019 - Seneste nyheder for i dag

Hævelse af betalinger til pensionister er altid vigtigt, det er især vigtigt for handicappede. Når alt kommer til alt, har mennesker med handicap brug for mere støtte fra staten. Hver gruppe handicap vil øge pensionsbeløbet personligt.

Den samlede pensionsdækning for handicappede vil være:

III gr. - 6,302.08 rubler. II gr. - 7.561.31 rubler manglende evne til at arbejde siden barndommen II c. - 12,595,59 rubler. I gr. - 13 607,05 gn. Uarbejdsdygtighed siden barndommen I gr. - 15 620,58 rubler. Handicappede børn - 14 609,12 rubler.

Personer med en handicapgruppe har brug for sociale ydelser, og at hæve pensioner til personer med handicap i gruppe 3 i 2019 er meget vigtigt for dem, fordi de har brug for penge til at købe medicin og at gå til rehabiliteringscentre og lægehjælp. Ifølge statistikker er kun 20% af handicappede i stand til at forsyne sig med den nødvendige levestandard ved at tjene sig selv.

Børn med handicap har ikke penge nok til at sikre den nødvendige levestandard.

Forhøjelse af pensionen til handicappede gruppe 3 i 2019

 • Forhøjelse af pensionen til handicappede gruppe 3 i 2019
 • Fordele for handicappede i 3. gruppe i 2019
 • Ændringer i alderspension i de sidste 5 år
 • Mulige tillæg

I år blev pensionen for folk med sundhedsproblemer indekseret med 4,5%. I 2019 vil der være en stigning i pensionen til handicappede gruppe 3 med 4,4%.

Fordele for handicappede i 3. gruppe i 2019

Handicapgruppe 3 modtages af mennesker, der har sundhedsproblemer, men kan føre samme livsstil som sunde borgere og engagere sig i let arbejde.

Borgere med en handicapgruppe 3 får følgende fordele:

50% rabat på brugsregninger (i nogle regioner i Rusland kan en rabat nå op til 100%): til el, vand, større reparationer, opvarmning og bortskaffelse af affald; 50% rabat til handicappede, der bor i privat boligbyggeri gas, kul, brænde og andre brændstoffer, fritagelse for ejendomsskat på enkeltpersoner, fri brug af lægehjælp, årlig gratis spa-behandling, hvis det hjælper med at forbedre sundheden, hvis der er visse sygdomme GARANTI separat rum til rådighed, gratis modtagelse af udstyret, øge niveauet af uafhængighed og mobilitet for en person med handicap til at al medicin, der erhverver handicappede ordineret af en læge, 50% rabat.

Sociale ydelser kan opnås i monetære termer

Handicappede 3 grupper har brug for hvile under træningen. De må muligvis bruge specielle værktøjer, der letter læringsprocessen.

I betragtning af den øgede træthed, som tredje gruppe handicappede kan opleve, bør de begrænses af arbejdsbyrde og tid.

Det er vigtigt! Mindre borgere med en handicapgruppe, efter at have fylder 18 år, aflever en medicinsk kommission for at bekræfte denne kategori.

Ændringer i alderspension i de sidste 5 år

I 2012 etablerede lovgivningen en fast social pensionsydelse afhængig af størrelsen af ​​arbejdspensionen. I 2013 blev pensionsydelsen indekseret den 1. april. Derefter indekseres pensionsydelser hvert år, afhængigt af minimumsforpligtelsen.

I 2016 blev pensionsydelsen indekseret med 4%. Fuld indeksering blev ikke gennemført på grund af mangel på økonomi.

I 2018 øgede handicappede deres pension med 17,1%. Efter omformuleringen af ​​pensionen for handicappede i 3. gruppe udgjorde beløbet i 2018 3.138 rubler.

Sidste pensionsforhøjelse for handicappede

Den tredje gruppe af handicap er tildelt følgende kategorier af borgere:

folk, der har brug for social sikring, borgere, der har mistet deres evne til at arbejde på grund af skader eller sygdomme, mennesker, der ikke er i stand til at føre en fuldverdig livsstil på grund af sundhedsmæssige problemer.

Hvis dette ikke bekræftes officielt, vil pensionen ikke blive ydet.

Pensionspensionen for borgere med handicap i gruppe 3 består af fire dele:

Sociale fordele. Udnævnt i mangel af erhvervserfaring til borgere, der bor i Rusland. Forsikringsydelse. Udnævnt med den ledige erhvervserfaring af enhver varighed. At have et arbejde og årsagen til handicap påvirker ikke modtagelsen af ​​en sådan pension. Han er udnævnt til militærpersonale, deltagere i den store patriotiske krig og borgere ramt af stråling og menneskeskabte katastrofer og astronauter. Yderligere præferencefordele.

Antallet af det permanente tillæg til forsikringspensionen under hensyntagen til forhøjelsen vil være:

Borgere med handicapgruppe 3, uden afhængige, RUB 2.491,45, RUB 4,152,42 med 1 afhængig medlem, RUB 5.813,48 med 2 afhængige og RUB 77474.34 med 3 afhængige

Sociale grupper med handicap 3 grupper udnævnes i mangel af anciennitet. I 2018 udgjorde dets størrelse 4.279.14 rubler. I 2018 udgjorde den efter indeksering den 1. april 4,454,78 rubler. Pensionen vil blive forhøjet for alle handicappede, uanset hvornår de modtog gruppen.

Pensionen for personer med handicap i den tredje gruppe er meget mindre end godtgørelsen for handicappede for de første og anden gruppe, der modtager 9000 rubler. Dette skyldes, at de kan arbejde og forsyne sig med den nødvendige levestandard.

Hvis handicappede vil vide om alle de betalinger, de har ret til, skal de ringe til pensionsfonden mindst en gang hver 90 dage og finde ud af om ændringerne. De vil være i stand til at finde ud af om der vil være en stigning i pensionen til handicappede i 3. gruppe

Mulige tillæg

Borgerne i Rusland med anciennitet kan regne med betalinger i mængden af ​​10-15 tusind rubler. Det specifikke beløb bestemmes af antallet af pårørende, som han har.

Antallet af pensionsydelser til handicappede øges i sådanne tilfælde:

Hvis beløbet er mindre end subsistensminimumet i et bestemt område i landet (pensionen vil automatisk øges ved opkrævning af midler fra statsbudgettet). Personen arbejdede i regionerne i det nordlige Nord. I dette tilfælde anvendes en yderligere regional koefficient, hvis den fortsætter med at bo der. Ved flytning bliver pensionen genberegnet.

Handicap 3 grupper af arbejdstagere - hvor meget betaler de og hvilke fordele har de?

Den tredje gruppes handicap betragtes som værende arbejde.

Men den person, der har modtaget den, har ret til privilegier og betalinger.

Derfor bør enhver borger, der finder sig i en sådan situation, vide, hvor meget de betaler for denne handicapgruppe, og hvilke fordele der kan forventes.

Handicappede - mennesker med sundhedsmæssige problemer. De har utilgængelige meget af det almindelige liv.

Denne sociale gruppe kræver yderligere pleje fra staten. I nærværelse af visse referencer er der mulighed for at opnå nogle privilegier.

Hvor meget en pension er betalt for handicapgruppe 3, læs artiklen.

Hvem skal være?

Den tredje gruppe handicap omfatter personer, der har mistet muligheden for at arbejde i deres specialitet, men er i stand til at arbejde under lettere forhold.

Den tredje gruppe betragtes som den mindst alvorlige. Folk, der har modtaget det, har små afvigelser i kroppen.

Fordi de er begrænset til arbejde, er der behov for statsstøtte. Sådanne afvigelser omfatter lidelser i talfunktioner, kredsløbssystem, statisk dynamik, sensation, psyke, betydelige fysiske defekter.

Den officielle afgørelse om anerkendelse af en person som handicappet er lavet af medicinsk og social ekspertise. Det angiver også graden af ​​handicap.

Ved modtagelse af et handicap udstedes et bekræftelsesdokument. I fremtiden vil det være nødvendigt for registrering af pensioner og ydelser.

Generel liste over privilegier for handicappede i gruppe 3

Handicappede i den tredje gruppe stole på fordele fra staten.

De får privilegier på forskellige områder af det sociale liv - i uddannelse, arbejde og bolig.

Nedenfor er en liste over mulige fordele:

 1. Muligheden for at få de nødvendige lægemidler gratis er kun gældende for dem, hvis pension er under det fastsatte minimum.
 2. Hvis der er tegn på medicin, er den handicappede forsynet med tjenesteydelser af indenlandsk eller medicinsk art, det nødvendige tekniske udstyr og sanatoriumbehandling på fri eller præferentiel basis.
 3. Ikke-arbejdende borgere kan købe medicin og andre terapeutiske produkter med en halvtreds procent rabat.
 4. Der er mulighed for at gennemgå en wellness behandling i et sanatorium eller dispensar.
 5. For handicappede arbejdstagere er der rabatter på køb af kuponer.
 6. Hvis handicapet skyldes arbejdsskade eller erhvervssygdom, betales arbejdsgodtgørelsen de nødvendige medicinske foranstaltninger.
 7. Om nødvendigt kan handicappede få prothese gratis eller med en betydelig rabat.

Fordele for handicappede arbejdstagere med 3 grupper

Personer med handicap, som arbejder på trods af sundhedsproblemer, modtager yderligere privilegier fra staten. De er indskrevet i den russiske føderationskodeks.

En tredje gruppe ugyldig ydes en årlig tretti-dagers ferie og, hvis det ønskes, yderligere ferie på op til 60 dage.

Uden en handicappedes samtykke har en arbejdsgiver ikke ret til at tildele overarbejde, at arbejde på ferie.

Sådanne menneskers job bør udstyres i overensstemmelse med de enkelte medarbejderes personlige karakteristika. For at gøre dette skal arbejdsgiveren konsultere fonden for social beskyttelse af handicappede.

Hvis arbejdsgiveren ikke kan fastsætte betingelserne for jobbet, skal du oplyse de højere myndigheder.

Fordele i uddannelse

Ved adgang til universiteter og gymnasier ydes handicappede i den tredje gruppe ydelser. Hvis indgangstestene er bestået, sker indskrevet i en uddannelsesinstitution uden konkurrence.

Der er kun en betingelse: Handicappede skal forelægge eksamensudvalget et certifikat fra VTEK, der bekræfter handicap.

Handicappede studerende, uanset akademisk præstation, har ret til stipendium.

Fordele i boliger og forsyningsvirksomheder

I henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation er personer med en tredje handicapgruppe berettiget til at udstede refusion af midler brugt på forsyningsregninger.

De har også mulighed for at returnere de penge, der anvendes til køb af brændstofmaterialer i boliger uden et centralvarmesystem.

Repræsentanter for denne sociale gruppe, der har brug for bedre boligforhold, har ret til at købe boliger samt at modtage jordarealer på præferentiel basis.

Med hensyn til ydelser inden for offentlige forsyningsvirksomheder og boliger kan du konsultere i de sociale myndigheders og administrationsafdelinger.

Privilegier i skattelovgivningen

 1. Handicappede i den tredje gruppe er ikke underlagt gebyrer for registrering af fast ejendom ejet af handicappede. Dette gælder også i tilfælde, hvor en handicappet er registreret som en individuel iværksætter.
 2. Har ret til præferentiel beskatning af erhvervede ejendomme, men kun hvis ejendomshandler ikke er kernen i den økonomiske aktivitet af en handicappet, der er en individuel iværksætter.
 3. Undtaget fra bilafgifter. Denne undtagelse gælder kun for sagen, hvis køretøjets kraft ikke er mere end 100 hestekræfter, og bilen blev købt gennem statslige sociale organer.

En omhyggelig undersøgelse af Den Russiske Føderations skattelovgivning med hensyn til at give privilegier til handicappede vil bidrage til at forbedre en usund persons økonomiske situation.

Beløb og betalingsbetingelser

Hvis en person har et handicap i 3 grupper, der arbejder - hvor meget betaler ydelserne og hvor meget går pensionen i 2016? Loven fastslår, at personer med handicap i den tredje gruppe har krav på ydelser. Den betales månedligt af lokale afdelinger i pensionsfonden i Rusland. Størrelsen af ​​godtgørelsen er 1 919 rubler 30 kopecks. Denne betaling er ikke pension.

Hvis en person har mistet arbejdskapaciteten og ikke har erhvervserfaring, får han en social pension på 4215 rubler 90 kopecks.

Den faste betaling til pensionen, som skyldes handicappede i den tredje gruppe med erhvervserfaring, svarer til 2.279 rubler 47 kopecks.

Beløbet af denne betaling varierer afhængigt af tilstedeværelsen og antallet af personer, der er afhængige af vedligeholdelse af den handicappede.

I tilfælde af handicap på grund af en militær skade betales et engangsbeløb. For personer med en tredje gruppe er det halvdelen af ​​det tilsvarende monetære tillæg.

Betalingsstørrelsen er ikke konstant og ændrer ofte.

En handicappet har ret til at vælge den mest hensigtsmæssige måde at levere kontantydelser på.

I samfundet er handicappede en af ​​de mest sårbare sociale grupper. De har brug for statsstøtteforanstaltninger. Betalinger, der gives til dem, indekseres regelmæssigt, listen over privilegier udvides.

Kære læsere, oplysningerne i artiklen kan blive forældede, brug den gratis konsultation ved at ringe til: Moskva +7 (499) 350-74-42, Skt. Petersborg +7 (812) 309-71-92.

Den tredje gruppe af handicap

8 minutter Irina Smirnova 625

Ifølge lovgivningen i Rusland er der 3 grader af handicap. Hver gruppe er bestemt af visse sygdoms forløb. En borger modtager pensionsydelser og fordele. En person er i stand til at udføre arbejdsaktiviteter. Dette er tilladt, når den 3. handicapgruppe er tildelt. I dette tilfælde forbliver nogle af fordelene for personen, og han er en lille statshjælp.

Når deaktivering af en person skal trænes i skole eller arbejde. Grad 3 kræver evnen til at navigere i rum og tid for at styre deres egen adfærd. Så skal du kende de sygdomme, der er medtaget på listen, for at bestemme de 3 grupper af handicap.

Den vigtigste prædisponerende faktor er den sociale underlegenhed af en person. Samtidig har han brug for hjælp. Årsagen til social underlegenhed er sundhedsproblemer. Sygdomme forårsager en krænkelse af det koordinerede arbejde i kroppen. For at påbegynde registrering af gruppen er det nødvendigt at gennemføre ITU (medicinsk og social ekspertise).

Kriterier der giver den 3. gruppe handicap

Symptomerne og virkningerne på kroppen af ​​den generelle sygdom bestemmes først. Under eksamen udføres der specielle undersøgelser. For at tildele gruppe 3 handicap, kræves en af ​​følgende sygdomme:

 • skader på indre organer
 • tumorer og maligne tumorer;
 • lidelser i centralnervesystemet
 • oftalmiske sygdomme;
 • kroniske ENT sygdomme (blindhed, døvhed eller nedsat syn);
 • skader på leddene eller knoglerne
 • renal encephalopati;
 • psykiske lidelser;
 • lammelse;
 • infektiøse læsioner af nervesystemet;
 • hjertesygdom
 • diabetes mellitus.

Listen indeholder andre sygdomme i åndedrætssystemet og leveren. Nogle gange for de 3 grupper præget af medfødt patologi af knoglevæv. Skader på hjernen og rygmarven med mindre lidelser. I gruppe 3 handicap indgår personer med sygdomme i det genitourinære system, fækal fistel eller stomi. I hvert land er listen over sygdomme, der passer til lønklasse 3, anderledes.

Dokumentation af

For at genkende en person som deaktiveret, er 3 grupper afhængige af dokumentation. Dette giver dig mulighed for at træffe en juridisk beslutning fra Kommissionen. I den foreliggende sag anvendes beslutningen fra den russiske føderations regering den 20. februar 2006 nr. 95 "om proceduren og betingelserne for anerkendelse af en person som handicappet". Dokumentet fastslår overholdelse af betingelserne for at tildele handicappedes status. I beslutningen er der en ansøgning, hvor sygdomme eller nogle krænkelser af kroppens funktioner er skrevet.

Officielt yder staten støtte til personer med handicap i overensstemmelse med lov nr. 181 "Social beskyttelse af handicappede i Den Russiske Føderation". Beslutningen blev vedtaget i 1995, og indtil nu er der ikke foretaget nogen ændringer. Loven lægger vægt på ITU i artikel 7 og 8. Her er reglerne for proceduren for tildeling af handicap. Dette udføres af kvalificerede fagfolk i autoriserede institutioner.

Lovens artikel 4 beskriver forbedring af levevilkårene for handicappede. Det angiver eksistensen af ​​fordele. Den tredje gruppe af handicap giver simpel social bistand. Ifølge forskrifterne er en person med en given handicapklare i stand til at få et job. Under undersøgelsen skelner lægerne erhverv, der er forbudt i overensstemmelse med indikationerne på menneskekroppen. Derfor er kun lettere arbejdsvilkår tilladt.

Instruktioner for registreringsstatus

For at blive handicappet skal du opfylde betingelserne og udføre visse handlinger for dette. Dette skyldes statens kontrol med social bistand til borgerne. For registrering og handicap er det nødvendigt at overholde følgende trin:

 • Henvisning til et professionelt lægehus fra den behandlende læge.
 • Indsaml en liste over dokumenter til undersøgelse.
 • Afslut undersøgelserne på hospitalet.
 • At komme til lægeundersøgelsen til undersøgelse for at få handicapstatus.

Pensionsydelser

For en handicappet skelner 3 grupper flere betalingsmetoder. Almindelige typer er:

I det første tilfælde trækker den handicappede selvstændigt forsikringspræmier. Dette sker under udførelsen af ​​arbejdsaktiviteter. Sociale ydelser betragtes som en enkeltbetaling for personer med handicap. Penge kommer fra statsbudgettet. Det afhænger ikke af borgerens løn. Socialhjælp i gruppe 3 er fastsat for alle indbyggere i landet. Dette gælder også for de borgere, der ikke har erhvervserfaring og bidrag til Socialforsikringsfonden.

Dokumenter til beregning af ydelser

At gennemgå en lægeundersøgelse for at kunne modtage en handicapgruppe er forpligtet til at indsamle visse dokumenter. Derfor bør en borger give lægestyrelsen følgende oplysninger:

 • En skriftlig henvisning fra den behandlende læge til ITU.
 • Tilbyder borgerens skriftlige historie.
 • Resultaterne af yderligere undersøgelser og konklusioner fra læger fra forskellige hospitaler.
 • Borgerens oprindelige pas og hans fotokopi.
 • Hvis en borger arbejdede, kræves der en arbejdsbog. I arbejdsbogen angives alle arbejdspladser, og afskedigelsen fra arbejde registreres.
 • Bevis for indtjening og indkomst (om nødvendigt).
 • Skriftlig beskrivelse fra arbejde eller studie.

Alle dokumenter er nødvendige for registrering af socialhjælp. Derefter skriver en borger i pensionsfonden i Rusland en ansøgning om modtagelse af pensionsbetalinger. Dette sker i den foreskrevne form.

Hvilke betalinger kommer til 3 grupper?

Alle handicappede i gruppe 3, der har valgt sociale ydelser, opkræves ligeligt. Staten deler ikke folk ind i grupper. Derfor får en handicappet mulighed for at modtage forsikring eller sociale ydelser. Forsikringspension er beregnet ud fra erhvervserfaringen og indtjeningsbeløbet. Herfra kan du lære om mindste afskedigelse for handicappede grupper 3. For at gøre dette skal du anvende standardformlen: Pension = forsikringsdel + finansieret del / levetid

Forsikringsdelen henviser til arbejdsgiverens overførsler til pensionsfonden. Dette er 16% af en borgeres løn. Den kumulative del begynder at danne sig i borgere født senere i 1987. Arbejdsgiveren foretager hvert år overførsler på 6% af en borgers løn til en personlig konto i pensionsfonden. Derudover tilføjes indtægter fra investeringer, der ydes ved forvaltning af de modtagne midler.

En handicappet har ret til selv at vælge, hvilken organisation der skal styre den finansierede del. Der er kun få af dem: stat VEB, privat. Overlevelsesperioden anses for at være en indikator for, hvor meget en gennemsnitlig pensionist lever efter handicapregistrering og tildeling af betalinger. Forsikringspension er beregnet til handicappet arbejdstager med en imponerende arbejdserfaring. Derfor vælger borgerne ofte sociale fordele.

Allerede i 2018 blev der etableret en vis pension. Derfor ønsker mange mennesker at vide, hvor mange mennesker med handicap der skal modtage 3 grupper? Borgere modtager en lille betaling på 4,215 rubler. Dette beløb udbetales til alle personer med handicap i denne gruppe. Dette skyldes, at en borger er i stand til at arbejde i denne grad, når andre i de 1 eller 2 grupper har begrænsninger. Antallet af pensionsudbetalinger øges hvert år. Dette skyldes periodiseringen af ​​den årlige indeksering.

Fordele for gruppe 3 handicap

Ud over pensionsudbetalinger har borgerne fordele for koncernen. Dette gælder for forskellige sociale områder. Privilege til gruppe 3 er ikke det samme som for gruppe 1 eller 2, men relief hjælper med at forenkle en handicappedes liv. Denne grad kan tildeles siden barndommen.

Foretrukne kriterier for alle aldersgrupper:

 • At få gratis medicin på hospitaler under behandling.
 • Hvis det er nødvendigt at rette op på betingelsen, kan en handicappet kvalificere sig til en gratis spa-behandling.
 • Fri udbetaling af betalt ydelser i en medicinsk institution.
 • Levering af rabatter til køb af billet til offentlig transport.
 • 50% rabat til køb af medicin, proteser eller dressinger i offentlige institutioner.
 • Stipendium stipendium uddannelse.
 • Indtastning af et budgetsted for en handicappet i gruppe 3 kan kun være ude af konkurrence, hvis indgangen til eksamen er bestået for lønklasse 4 eller 5.
 • Tilvejebringelse af uplanlagte lægeprocedurer til præferentielle priser.

Arbejdsmæssige fordele

Handicappede 3 grupper kan arbejde. Derfor er et antal af hvilke fordele, der ydes til borgerne på beskæftigelsesområdet? Når en borger får arbejde, får han ikke en prøveperiode. Af sundhedsmæssige grunde er deltidsdage eller skift til rådighed. Fordele for medarbejdere fra arbejdsgiveren for at opretholde helbred. Hjælpehjælp til handicappede, der arbejder om natten eller på fuld tid. Om nødvendigt kan en handicappet få ferie til enhver tid.

Hvis sundheden på arbejdspladsen forringes, er borgeren i stand til at opsige kontrakten med arbejdsgiveren på forhånd uden at påvirke sanktionerne. Udvidelse af ferie i 30 dage i 60 dage på bekostning af handicappede. Når en handicappet er ansat, skal han være tilfreds med, at arbejdsstandarderne for ham er passende. Ellers nægter borgeren at udføre opgaverne. En liste over jobbegrænsninger for personer med handicap i den tredje gruppe findes i denne artikel.

Boligfordele

Ud over sociale ydelser og arbejdsmæssige fordele er der afslappede boligproblemer. Dette omfatter forsyningsselskaber og skatter. For en bred forståelse kan en handicappet i gruppe 3 modtage en del eller hele beløbet for betalingen til vedligeholdelse af lejligheden. Dette gennemføres gennem de sociale sikringsmyndigheder. Derudover får handicappede præferenceboliger. Du bliver nødt til at stå i kø for at modtage den.

Lignende aktioner skal udføres for erhvervelse af jord. Desuden tildeles en handicappet i 3 grupper skattefordele. Listen over privilegier er angivet i skattelovgivningen. Derfor er der på 3. graden af ​​handicap en fordel ved fuld fritagelse for ejendomsskat. Hvis en borger har en bil, betaler han ikke transportafgift.

Desuden kan en handicappet nægte at betale regeringsgebyrer ved registrering af en IP. I nogle tilfælde kan en borger betale en statlig pligt til enhver tjeneste efter nogen tid i dele. Ud over disse typer af privilegier modtager en handicappet i gruppe 3 visse fordele, der ydes af kommunen. For at lære om dem, skal du stille en anmodning til de sociale sikringsorganer på personens bopæl.

For at opnå handicapgruppe 3 skal en borger fremlægge dokumenter om bekræftelse af sygdommen. For at gøre dette skal du indsamle bestemte dokumenter og bestå en lægeundersøgelse. Derefter træffes der afgørelse om udbetaling af ydelser. Beløbet er opdelt i grupper, og 3 grupper modtager minimumsbeløb. For at få hjælp til en handicappet er der en række fordele, som påvirker forskellige områder af livet.

Hvordan man får et handicap 3 grupper: liste over sygdomme, pension

En række borgere, der har alvorlige sygdomme, kan udstede 3 handicapgrupper. Listen over sygdomme, der er indeholdt i listen over faktorer, der bidrager til inddragelse af borgere blandt handicappede i denne gruppe, er bestemt af retsakter af statslige organer.

Hvem er handicappet

Den federale lov om social sikring af handicappede i Den Russiske Føderation af 24. november 1995 nr. 181-ФЗ (herefter benævnt lov nr. 181-ФЗ) indeholder definitionen af ​​begrebet "handicappet". Ifølge denne lovgivningsakt betyder en handicappet en person, der har en række sundhedsmæssige problemer forbundet med en vedvarende lidelse af enhver funktion af kroppen.

Generelt er handicap en følge af skade eller sygdom. Anerkendelse af handicap kan forekomme både i voksenalderen og før de bliver gammel.

En forudsætning for, at en borger kan anerkendes som handicappet, er tilstedeværelsen af ​​hel eller delvis handicap, dvs. manglende evne til at udføre selvomsorg, at flytte, kommunikere, kontrollere deres adfærd og arbejde. Handicapgruppe afhænger af graden af ​​lidelse i kroppens funktioner.

Kriterier for handicap 3 grupper

Arbejdsministeriets ordre "På klassifikationer og kriterier." Nr. 1024n dateret 17. december 2015 fastlægger en række kriterier, hvorefter en person kan kaldes en ugyldig gruppe 3. Blandt dem er tilstedeværelsen af ​​moderat alvorlige sundhedsforstyrrelser.

Disse lidelser bør medføre en begrænsning af evnen til at arbejde eller andre livskategorier. Disse lidelser bør også medføre behovet for at sikre borgerne social beskyttelse.

De vigtigste typer af lidelser omfatter mindre lidelser:

 • sprog og tale funktioner;
 • statiske dynamiske funktioner;
 • mentale funktioner;
 • sensoriske funktioner;
 • kredsløbsfunktioner
 • fysiske deformiteter.

Sådan får du et handicap 3 grupper

Lov nr. 181-ФЗ fastslår, at anerkendelse af en handicappet kun sker i overensstemmelse med den medicinske og sociale ekspertise (ITU). Funktionerne af denne type undersøgelse af borgere omfatter:

 • etablering af handicap
 • diagnose af årsagerne til handicap
 • fastsættelse af handicapvilkår
 • bestemmelse af tidspunktet for indtræden af ​​handicapstilstanden
 • fastlæggelse af graden af ​​behov for en handicappet person i social beskyttelse.

For at indlede en ITU skal en borger gå for at se sin læge. Under besøget skal du informere lægen om hensigten om at få et handicap.

En læge specialist, der konstant overvåger patienten, bør give ham en henvisning til eksperterne. På baggrund af denne retning udføres en medicinsk og social undersøgelse på hospitalet i en medicinsk institution.

Dokumenter til eksamen

Gå til en medicinsk institution for at bestå en ekspertundersøgelse skal en borger, der ønsker at modtage status som en handicappet person i gruppe 3, have følgende dokumenter med ham:

 • henvisning til ITU;
 • pas, samt en fotokopi af sine sider;
 • certificeret kopi af beskæftigelsesrekord
 • certifikat for indkomst fra arbejde
 • ambulerende kort;
 • udledning fra hospitaler og deres kopier
 • Beskrivelse af arbejdsstedet (for arbejdstagere)
 • karakteristisk fra studiestedet (for studerende);
 • ansøgning om undersøgelse
 • skades- eller erhvervssygdom (hvis nogen)

Gennemførelse af FMS

Opløsningen af ​​Den Russiske Føderations regering "Om proceduren og betingelserne." Af 20.02.2006 nr. 95 hedder det, at borgerne gennemgår en lægeundersøgelse for at opnå status som handicappet hos det relevante bureau for medicinsk og social ekspertise på bopælsstedet eller opholdsstedet. En person, der har forladt landet, kan gennemgå en inspektion på stedet for sin pensionsvirksomhed.

Det er også muligt at foretage en FMS hjemme. Specialister kan rejse til adressen til borgernes placering, forudsat at han har en lægeerklæring om, at det ikke er muligt at komme til bureauet alene på grund af en alvorlig helbredstilstand.

Under undersøgelsen, læge specialister:

 • foretage en omfattende vurdering af kroppens tilstand
 • tage kliniske og funktionelle analyser
 • de studerer sociale og faglige og arbejdsmæssige oplysninger om en kandidat til anerkendelse som handicappet;
 • kende bekendtskab med de psykologiske data for den person, der undersøges.

Ifølge resultaterne af FMS udarbejdes der en tilsvarende handling om anerkendelse eller manglende anerkendelse af ansøgeren som handicappet. Inden for 3 dage sender specialisterne fra bureauets division, som gennemførte undersøgelsen, det til føderale bureau for medicinsk og social ekspertise. En kopi af akten sendes også til pensionsfonden.

Når en person er anerkendt som handicappet, får han følgende papirer:

 • certifikat for handicap
 • individuelle rehabiliteringsprogram.

Afslag på at anerkende handicap

Hvis lægerne efter undersøgelsen besluttede at nægte at anerkende handicapet, kan borgeren indgive en skriftlig klage til ITU-kontoret, der gennemførte undersøgelsen. På baggrund af klagen er myndighederne forpligtet til at overføre ansøgningen til hovedbureauet inden for 3 dage.

Genprøve kan planlægges senest 1 måned fra klagens dato. En borger kan erklære et krav til sammensætningen af ​​læger og specialister, der skal foretage en IEM.
Beslutningens afgørelse kan også appelleres til retten.

Revurdering af personer med handicap

Alle personer med handicap er regelmæssig re-undersøgt. Inspektion af personer med handicap 3 grupper kan ikke holdes mere end 1 gang om året. Hyppigheden af ​​at kontrollere status for børn med handicap udføres afhængigt af deres sygdomme.

For en række personer, der er handicappede og har nået pensionsalderen, kan evt. Handicap udstedes. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at foretage en ny eksamen.

For at kunne gennemgå en ny undersøgelse skal en handicappet have med ham:

 • individuel rehabiliteringsprogram
 • certifikat for handicap.

Gruppe 3 handicap: pension

Social pension udbetales til handicappede i alle grupper. Størrelsen af ​​pensionen for handicappede i 3. gruppe fra 1. april 2019 er 4 508, 92 rubler. Dette beløb betales månedligt til borgerne.

Ud over pensioner modtager handicappede månedlige kontantbetalinger (EDV). De er beregnet til følgende kategorier af personer:

 • veteraner fra anden verdenskrig eller fjendtligheder
 • personer med handicap i alle grupper og aldre;
 • tidligere unge fanger af koncentrationslejre;
 • borgere ramt af stråling.

EDV i 2019 udbetales til handicappede gruppe 3 i mængden af ​​2.162,67 rubler. For at modtage betalinger skal handicappede forelægge FIU på stedet for den faktiske bopæl en række dokumenter, nemlig:

 • pas;
 • pensionsforsikringsbevis
 • dokumenter om ret til ydelser, for eksempel et bevis for handicap.

Ekstra fordele

En handicappet person, der har fået et passende certifikat, har ret til at modtage en række sociale ydelser. Sådanne tjenester kræver bistand fra tredjepart, der ydes af socialarbejdere til gennemførelse af det normale liv.

Til sociale ydelser er:

 • narkotikaforsyning
 • Tilvejebringelse af kuponer til spa-behandling
 • udarbejdelse af dokumenter, der garanterer gratis rejse på jernbanetransporten til forstæder og i forbindelse med transport til stedet til behandlingsstedet.

Derudover kan handicappede modtage månedlig materiel støtte, der betales i mængden af ​​1.000 rubler. For at kunne modtage disse midler er det nødvendigt at indsende en passende ansøgning om udnævnelse af betalinger til FIU's territoriale organ.

Det føderale sociale tillæg betales til handicappede, der modtager en pension. For at ansøge om ydelser skal du indsende et pas og arbejdsopgave.

Personer, der ønsker at søge handicap, skal således kontakte deres læge med ansvar for den nødvendige henvisning til lægeundersøgelse. Efter at have bestået eksamenen er de eksperter, der udførte den, en handling, som skal danne grundlag for tildeling af en person i en bestemt handicapgruppe og udstedelse af et tilsvarende certifikat.

Flere materialer om emnet i kategorien: "Handicap".

Hvad giver handicap 3 grupper - et detaljeret svar

Handicapgruppe 3 fordele

Denne artikel beskriver detaljeret, hvad du har ret til, hvis der er en handicap på 3 grupper af ydelser. I vores land er der ofte tilfælde, hvor en person ikke kan arbejde i hans specialitet på grund af hans sygdomme.

Nogle mennesker har svært ved at miste deres erhverv, andre er ydmyge og begynder at arbejde på et andet aktivitetsområde. Der er en kategori af mennesker, der bliver handicappede i den tredje gruppe og forbliver på deres faglige område, men bevæger sig til mere afslappede arbejdsvilkår.

Mange borgere er interesserede i spørgsmålet om, hvordan den tredje handicapgruppe er karakteriseret. Også vigtigt er spørgsmålet om at opnå fordele.

Begrebet den tredje gruppe af handicap.

En person, der lider af alvorlig sygdom eller en kronisk sygdom, kan anmode statsforvaltningen om en handicapopgave.

Den tredje gruppe kan gives til mennesker, der mister deres evne til at arbejde på grund af deres sygdom. De skal bestå en særlig medicinsk provision.

På baggrund af lægernes konklusion kan de få lov til at arbejde på deres område, men for at lette arbejdsvilkårene. For eksempel, en kortere arbejdsdag eller en reduktion i computer timer.

Mulige fordele. Når en person er tildelt en handicap i den tredje gruppe, har han ret til særlige ydelser. Indeholder også en handicappet pension. Invalidepension betales en gang om måneden. Dets beløb på tværs af Rusland efterlader fire tusinde to hundrede femten rubler.

Beregn denne pension under hensyntagen til arbejdstagerens oplevelse. Antallet af personer, der er handicappede, påvirker også pensionsbeløbet. Hvis der er et barn eller pensionist i patientens familie, vil pensionen være fire tusind et hundrede og halvtreds rubler.

Hvis en person har to handicappede familiemedlemmer, vil han modtage fem tusinde otte hundrede og tretten rubler. Hvis antallet af pårørende øges til tre, så vil pensionen stige til syv tusind fire hundrede og fireoghalvfjerds rubler.

Når det er muligt, er forsørgerne fraværende, vil den tredje gruppe handicappede modtage to tusind fire hundrede og enoghalvfems rubler per måned.

Der er den russiske lov om social beskyttelse af handicappede i Den Russiske Føderation. Denne gruppe af handicappede er forsynet med sociale ydelser og den såkaldte sociale pakke.

Listen over ydede tjenester omfatter yderligere lægehjælp. I sådanne tilfælde ordinerer lægen patienten en recept til de nødvendige lægemidler. En tredje gruppe ugyldig går til et socialt apotek, hvor de nødvendige lægemidler gives til ham i overensstemmelse med recepten.

Der er en pakke af nødvendige produkter til handicappede børn. Sådanne produkter er terapeutiske og bør gives gratis til børn ved forelæggelse af et certifikat for handicappede.

Listen over ydelser omfatter et gratis ophold i et sanatorium, hvor der behandles sundhedsbehandlinger. Der ydes også betaling til toget til behandlingsstedet og returrejsen. For pendeltog gælder også fordele. I sådanne tog kan personer med handicap fra den tredje gruppe ved fremlæggelse af en særlig kupon få lov til at køre gratis.

Den sociale pakke har samme værdi for alle i dag. Enhver handicappet kan købe det for tusind femoghalvfjerds rubler. Det er også muligt at købe individuelle tjenester fra denne pakke.

Hvad kan staten garantere til den tredje gruppe handicappede?

Handicappede i den tredje gruppe i vores land garanteres ikke-rehabiliterende behandling og rehabilitering. De kan modtage specielle værktøjer, der er nødvendige for at genoprette arbejdsfunktioner. Alle midler øremærket til denne gruppe af borgere er afsat fra statskassen.

Det er værd at være opmærksom på, at protetiske operationer udføres gratis. Der er en liste over gratis tjenester, der ydes til handicappede i den tredje gruppe. Det omfatter kirurgi til delvis at genoprette hørelse eller installere en protese.

Den postoperative periode ledsages af gratis levering af de nødvendige lægemidler. Korrekt sygehuspleje ydes til en person, der har været udsat for en så alvorlig operation. Sundhedsministeriet har udarbejdet en liste over stoffer, der skal uddeles gratis til handicappede.

Staten garanterer levering af de nødvendige proteser og ortopædiske detaljer. Der er regler for registrering før operationer. En handicappet køber for en operation til at installere protesen.

Når hans tur kommer, giver han alle de nødvendige papirer, der bekræfter hans handicap, og går derefter til hospitalet på et legitimt frit grundlag.

Staten yder økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Det er at give en rabat på halvtreds procent af det angivne beløb til betaling af brugsregninger. Der er en nuance i denne regel. Familiemedlemmer af en handicappet modtager ikke rabat til betaling af nytteregninger til den tredje gruppe.

I denne artikel lærte du om handicap 3 grupper af ydelser. Hvis du har spørgsmål og problemer, der kræver advokaters deltagelse, kan du kontakte specialisterne i Sherlock-informationen og den juridiske portal for at få hjælp. Bare send en anmodning på vores hjemmeside, og vores advokater vil ringe til dig igen.

Fordele for handicappede børn 3 grupper

Handicap er en særlig tilstand af menneskers sundhed forbundet med begrænsninger i fysisk og psyko-følelsesmæssig stress.

En handicappet person har ikke kun en alvorlig sygdom, men også en særlig social status, hvor staten giver visse fordele og pensionsydelser.

Derudover har Rusland udviklet et omfattende rehabiliteringsprogram, der hjælper handicappede fra barndommen med at reducere deres følelse af underlegenhed og tilpasse sig samfundet.

I henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation er handicap fra barndommen tildelt en person i følgende tilfælde:

 • Skaden eller defekten er medfødt eller er blevet modtaget før flertalsalderen;
 • Børn, der før 18 år har alvorlige ikke-progressive fysiske eller mentale abnormiteter forårsaget af en sygdom, en skade eller en defekt, der er erhvervet i perioden med intrauterin udvikling.

Obligatoriske betingelser for at give status som handicappet barn er officielt bekræftet af diagnosen, som indeholder begrænsninger i arbejdsmæssige og sociale aktiviteter.

Efter en lægeundersøgelse har en borger ret til at modtage status som "handicappet barn" uden at registrere årsagen og tildele gruppen.

Efter flertalsalderen er det nødvendigt at foretage en nyprøve, hvorefter den medicinske kommission tildeler gruppen, men efter at have flyttet ind i voksenkategorien, vil dokumenterne angive status for "handicap siden barndommen".

Proceduren for gruppegistrering kan opnås på to måder - ved at rette fra den behandlende læge eller ved at henvise til terapeuten selv med ønsket om at kontakte MSEC.

I tilfælde af handicap siden barndommen er processen med at opnå en gruppe forenklet, men det er ikke let at bestå en kommission, da eksperter er yderst forsigtige på dette punkt.

For at opnå officiel status og periodisering af en invalidepension er det nødvendigt at udarbejde en pakke med dokumenter:

 • Konklusion af en standardiseret medicinsk institution for at bekræfte status for et handicappet barn
 • Certifikater udstedt af ITU, som er en ekspertudtalelse om behovet for at tildele handicap. Den indeholder den officielle diagnose af barnet, på grundlag af hvilken spørgsmålet om at bestemme gruppen vil blive besluttet;
 • Epicris på grundlag af en personlig medicinsk historie, et ambulant kort, hvor alle behandlinger er angivet, samt foreskrevne behandlingsforanstaltninger;
 • Ekstrakter fra alle medicinske institutioner, hvor barnet er blevet behandlet eller rehabiliteret;
 • Henvisning til Kommissionen fra den behandlende læge
 • Original og kopi af pas af en statsborger i Den Russiske Føderation
 • Karakteristik fra studiested eller arbejde.

Det anbefales at udarbejde en komplet pakke med dokumenter, selv om nogle papirer ikke vil være nyttige senere. Den maksimale tilladte tid fra tidspunktet for indgivelse af en ansøgning til ITU's umiddelbare passage er 30 kalenderdage, i løbet af denne periode er yderligere undersøgelser også inkluderet, hvis det er nødvendigt.

I tilfælde af uenighed med kommissions udtalelse inden for 3 dage efter modtagelsen af ​​svaret er der ret til at appellere beslutningen. Når der er indgivet en appel, kan det tage op til 30 arbejdsdage.

Efter tildeling af handicapgruppen udstedes et certifikat, der bekræfter status samt et individuelt rehabiliteringsprogram. Så skal du kontakte Social Security Fund for registrering af alle ydelser. Den sidste fase af processen er at søge pensionskassen at udfylde en ansøgning om invalidepension.

Gruppe III handicap kan opnås i en periode på et år - det skyldes, at kompetent rehabilitering kan føre til eliminering af sygdommen eller defekten.

I 2017 er den 3. gruppe tildelt en person med en grad II vedvarende forstyrrelse af kroppen, der skyldes en kronisk sygdom, skade eller defekt.

Der er flere kriterier, der er grundlaget for tildeling af handicapstatus i gruppe 3:

 • Evnen til selvbetjening bevares, men enkle operationer kræver mere tid eller brugen af ​​hjælpemetoder;
 • Observeret evne til at fuldføre uafhængig bevægelse, hvilket tager længere tid eller kræver tilgængelighed af tekniske midler;
 • Det er fortsat evnen til at navigere i et velkendt miljø uden hjælp fra en anden person, det er tilladt at bruge ekstra udstyr;
 • Reserveret evnen til at kommunikere. Måske et fald i frekvensen eller mængden af ​​modtagende, transmitterende information samt brugen af ​​tegnsprog, tekniske enheder;
 • Delvis begrænsning af selvkontrol i vanskelige og kritiske livssituationer, sandsynligheden for at udføre rollebaserede funktioner;
 • Der er mulighed for at modtage uddannelse, herunder med hjælp fra tekniske hjælpemidler;
 • Det er muligt at arbejde, men med faste begrænsninger for at opnå klassificering, sværhedsgrad og omfang af arbejdet.

Efter at have modtaget den tredje gruppe kan det handicappede barn godt få et job, få en uddannelse og også føre et praktisk levetid i rehabiliteringsprogrammet.

Hvilke fordele ligger der

Efter den officielle bekræftelse af handicapstatus siden barndommen med den efterfølgende tildeling af en gruppe til en person, er der lagt fordele på forskellige områder af livet. De er nødvendige for at forbedre materiel velvære og forenkle processen med tilpasning og rehabilitering.

På transport

I 2017 blev der vedtaget nye ændringer, hvorefter 3 grupper af handicappede var betydeligt begrænset med hensyn til fordele ved offentlig transport:

 • Der er ret til at modtage ydelser i 50% af rejseomkostningerne på enhver form for offentlig transport. Du kan kun få en fordel fra 1. oktober til 15. maj, og resten af ​​tiden kan en handicappet ansøge om en 50% -fordel for en tur;
 • Hvis du har dit eget køretøj, kan en handicappet kræve en 50% rabat på et fradrag ved køb af en bil (med en kapacitet på op til 100 hk). Hvis bilen har specielt udstyr til handicappede, er der ret til fuld fritagelse for at betale transportskat;
 • Når der købes en CTP-politik i et stort forsikringsselskab, leveres en 50% koncession, men det er nødvendigt at bekræfte, at køretøjet vil blive brugt direkte af en handicappet person. Nogle forsikringsprogrammer giver mulighed for at bruge bilen af ​​to personer.

Når en CTP udstedes til et handicappet barn, skal dennes juridiske repræsentant indgå i forsikringen.

Til lægehjælp

Behovet for medicinsk kontrol spiller en vigtig rolle i rehabiliteringsprocessen. Følgende fordele leveres til dette formål:

 • En handicappet fra gruppe III barndom har mulighed for at købe lægemidler, dressinger og medicinsk udstyr med en 50% fordel. Det er kun beregnet til arbejdsløse og anerkendt som arbejdsløse borgere.
 • Der er ret til fri eller præferencebehandling samt royaltyfri sanitær- og udvejrehabilitering i henhold til et specifikt program. En gang om året er rejse til dispenseren eller sanatoriet fuldt ud betalt;
 • I klinikker og apoteker kontrolleret af staten er det muligt at købe ortopædiske sko til nedsat pris;
 • Der er ret til gratis at modtage de nødvendige tekniske midler til rehabilitering (TSR), herunder proteser.

Fritagelsen for køb af lægemidler er kun gyldig på midler udpeget af den behandlende læge og nødvendig for at opretholde liv og sundhed. Prisen på medicinske produkter uden recept er uændret.

I alle akkrediterede uddannelsesinstitutioner er der et præferencegrundlag for adgang for handicappede fra den 3. gruppes barndom.

Det er som regel tilstrækkeligt til at bestå indgangstestene, samt at præsentere retten til at modtage denne præference. Antallet af pladser til optagelse er strengt begrænset og bestemmes af statens kvote.

Det samlede antal studerende med et handicap i en gruppe må ikke overstige 10% af alle elever.

En handicappet studerende har ret til et socialt stipendium uanset resultaterne af eksamensperioden.

skat

Ud over den ovenfor beskrevne transportskat er handicappede siden barndommen med den efterfølgende tildeling af gruppe 3 berettiget til følgende skattefordele:

 • Fritagelse for registreringsafgift for registrering af individuelle iværksættere eller andre former for privat iværksætteri
 • Retten til manglende betaling af en indbetaling til udstedelse af en warrant ved modtagelse af en statslejlighed
 • Officiel fritagelse for at betale månedlige forsikringspræmier ved modtagelse af løn.

Skattefradrag er vurderet hvert år. Derfor er det nødvendigt at præcisere nuværende informationer i Center for Social Beskyttelse.

Fordele for handicappede arbejdstagere

Med den officielle beskæftigelse af en handicappet siden barndommen er der flere fordele forbundet med arbejdsmarkedsrelationer:

 • Arbejdsvilkårene bør oprettes, der er i overensstemmelse med rehabiliteringsprogrammet;
 • Varigheden af ​​den årlige lønnet ferie må ikke være mindre end 30 dage
 • Efter skriftlig anmodning er der ret til at modtage yderligere orlov uden løn i op til 60 kalenderdage.
 • At tiltrække en handicappet til at arbejde på helligdage og i weekender såvel som om natten er det nødvendigt med formelt samtykke.
 • Hvis en månedlig invalidepension er påløbet, er der ret til fritagelse for forsikringsbidrag fra Den Russiske Føderations og Socialforsikringsfondens pensionsfond.

For at få alle fordelene på arbejdspladsen skal du ikke kun give originalen og en kopi af dokumenterne, der bekræfter præferenceberettigelsen, men også omhyggeligt læse ansættelseskontrakten.

boliger

Handicappede siden barndommen har 3 grupper flere fordele i forbindelse med boligproblemer:

 • Retten til 50% rabat på brugsregninger (i boliger uden centralvarme, ydes der en ydelse for brændstof). Det er vigtigt, at boligen tilhører den kommunale boligfond;
 • Hvis sygdommen hos en handicappet er inkluderet i den officielle sygdomsliste, er der ret til at modtage yderligere beboelsesrum i form af et værelse.
 • Der er en primær ret til at modtage jord til individuel boligbyggeri og CXN.

I nogle regioner i Den Russiske Føderation ydes der lokale ydelser til handicappede, og det anbefales at finde ud af de aktuelle oplysninger om dem direkte på bolig- og forsyningsservice på registreringsstedet.

fund

Efter at barnet når flertallet, bliver det nødvendigt at bestå en lægekommission for at tildele en gruppe.

På trods af at handicappede i 3. gruppe kun gives i 1 år og også giver ret til færre statsydelser end for medlemmer af andre grupper, kan fordelene ved forskellige præferencer ikke udelukkes.

Status og forskellige ydelser for handicappede bliver gennemgået hvert år, så du er nødt til at præcisere alle relevante oplysninger i Socialbeskyttelsescentret i din by.

Hvad er fordelene for personer med 3 handicap?

I Rusland er personer med etableret handicap forsynet med en række fordele og privilegier på bekostning af staten. Sådanne handlinger er berettiget af den lille sikkerhed i dette segment af befolkningen.

Fordele for handicappede i gruppe 3 er ikke så forskellige som for de to første grupper. Men mennesker med handicap bør være opmærksomme på dem og være i stand til at bruge.

Bare så ingen vil yde nogen tilskud, for det er du nødt til at indsamle en bestemt pakke med dokumentation og besøge flere tilfælde.

Hvem er den tredje gruppe ugyldig

Personer, hvis sundhed grad forhindrer dem i at føle sig fysisk og psykologisk en fuldvurderet person, anerkendes som handicappede.

Alene mindretal er ikke nok her. Denne status skal bekræftes officielt. Dette sker efter en særlig lægeundersøgelse. Engageret i en sådan begivenhed et særligt bureau. Kun beslutningen fra denne myndighed tjener som grundlag for at anerkende en person som handicappet af en gruppe.

Kriterierne for etablering af en bestemt gruppe handicap er reguleret af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1024 N af 17. december 2015. I overensstemmelse med dette dokument, under eksamen, er kommissionsbeslutning påvirket af personens indikatorer:

 • stille bevægelse;
 • kommunikation og evnen til at arbejde
 • assimilering og transmission af information
 • generelle tilstrækkelighed af opfattelsen af ​​omverdenen.

Menneskelige begrænsninger afhænger af sygdommens tilstedeværelse. Ved etablering af den tredje gruppe tildele medfødte eller erhvervede sygdomme. Forstyrrelser, der fører til handicap hos den generelle sygdomsgruppe:

 • tale;
 • hørelse;
 • visning;
 • psykiske lidelser;
 • deformitet af lemmer eller muskuloskeletale system;
 • problemer i kredsløbssystemet;
 • og så videre

Den tredje gruppe handicappede er:

 • siden barndommen
 • på grund af krig
 • på arbejdspladsen
 • i nærvær af skader.

Den største liste over ydelser til børn med handicap. Denne kategori af borgere betragtes som de dårligst stillede i livet.

Ulykken på arbejdspladsen fører også til handicap. Sådanne borgere får flere rettigheder.

Handicapbestemmelsesprocedure

Proceduren for at oprette handicap i gruppe 3 begynder med en tur til lægen. Han giver retning til en særlig ITU-kommission.

Når den 3. handicapgruppe er etableret, analyserer de specialister, der er ansvarlige for undersøgelsen, følgende kandidatindikatorer:

 1. kroppens generelle tilstand og dens funktionalitet
 2. ansøgerens psykologiske tilstand
 3. tilstrækkelighed;
 4. data tilvejebragt på analyser og undersøgelser.

Alle stadier af undersøgelsen registreres omhyggeligt. Patienter under maling bekendt med indholdet af dokumentet. Derefter udleveres ansøgeren for handicap et certifikat med den modtagne gruppe og et unikt behandlingsprogram.

Handicap for 3 grupper kan kun udpeges i et år. Certifikatet fra Kommissionen indeholder en særlig dato for genoptagelse. Handicappede børn får en gruppe i længere tid. Datoen for re-eksamen kan også findes ud fra certifikatet udstedt af Kommissionen.

Dokumentation for handicapklarering

Dokumenter til registreringsgruppe:

 1. identitetskort eller fødselsattest, for personer op til fjorten
 2. en kopi af projektmappen, certificeret af en notar
 3. ambulerende kort;
 4. udledning fra en medicinsk institution
 5. indtjeningsbevis
 6. karakteristisk fra arbejde
 7. ansøgning om undersøgelse
 8. evt. pensionsbevis
 9. Handlingen om at blive såret på arbejde, når den finder sted.

Når en handicap er tildelt et barn, skriver en juridisk repræsentant en erklæring for ham.

Hvad er fordelene ved en handicappet gruppe 3

Lovgivningen fastsætter visse fordele for handicappede hos de tre grupper. De kan være føderale og regionale niveauer. Hver gruppe er reguleret af relevant lovgivning.

De vigtigste fordele for handicappede i den tredje gruppe er relateret til følgende områder:

 • boligretning;
 • arbejdsområde
 • uddannelse;
 • lægehjælp;
 • afgifter.

Fordele kan ydes som privilegier, godtgørelser, tilskud eller kompensation.

Også for handicappede sættes nogle månedlige betalinger. Disse privilegier er erklærende, systemet virker ikke automatisk. Derfor har handicappede fordele eller ej, afhænger kun af dem.

Betalinger til handicappede

Personer med handicap i den tredje gruppe har ret til at modtage månedlige:

 • socialpension
 • månedlig tillæg, tillægsgebyr.

Fra og med 2016 kan handicappede i den tredje gruppe vælge form for modtagelse af tjenester:

 • i naturlig form
 • kontanteækvivalent.

Ved valg af den anden mulighed modtager pensionisten et månedligt tillæg til pensionen:

 • til narkotika;
 • til udflugter til et sanatorium
 • til fri rejse.

Beløbene for den månedlige ydelse for en handicappet i den tredje gruppe er direkte indbyrdes forbundet med årsag til handicap. Derfor er det ret svært at sige præcis, hvor meget den ugyldige af den 3. gruppe vil modtage. Dette er en individuel indikator.

Boliger privilegier

En handicappet person i gruppe 3 har fordele i boligområdet:

 • Kompensation for halvdelen af ​​omkostningerne ved service til:
  • elektricitet;
  • eftersyn.
 • En tilsvarende fordel ydes til køb af brændstof, når de opholder sig i et hus uden opvarmning.
 • Retten til at købe jord til rabat for:
  • boligbyggeri
  • havearbejde;
  • datterselskab.
 • Tilvejebringelse af lejligheder under de betingelser, som en handicappet person:
  • ejer ikke ejendom
  • bor i lejede boliger
  • bor i et kollegium
  • lever sammen med fremmede

Også, hvis lokalerne ikke opfylder de lovmæssige og sanitære krav.

Fordele for handicappede i gruppe 3 inden for boliger og kommunale tjenester ydes på grundlag af en særlig ansøgning og en pakket dokumentation.

Transport fordele

Personer med en etableret tredje handicapgruppe har ret til at bruge fordelene ved rejser i offentlig transport. Derfor kan de i bussen og byens taxier ride gratis. Taxi denne fordel gælder ikke, der skal betales for den aktuelle prisliste.

Også en gang om året kan en tredje handicappede nyde 50% rabat ved køb af en togbillet i begge retninger. Eller køb en billet gratis, men kun en gang om to år.

Der er rabatter på flyrejser i henhold til loven. Men i praksis kan dette sjældent opfyldes, da nu er lufttransport næsten alle private.

Skattelettelser

Hvad er fordelene ved beskatning:

 • Handicappede siden barndommen er 3 grupper helt fritaget for ejendomsskat, hvis de har ejendom.
 • Denne kategori af borgere betaler ikke skat for køretøjer, forudsat at:
  • bil redone for en handicappet person;
  • har en effekt på højst 100 hestekræfter;
  • udstedt gennem registreringsmyndigheden.

Privilegiet gælder kun for en maskine. Hvis der er to eller tre køretøjer, skal de to sidste skatter betales fuldt ud.

 • Handikappede siden barndommen er ledende forretningsaktiviteter fritaget for at betale registreringsgebyrer for enkeltpersoner. De er også fritaget for at betale forsikringspræmier i pensionsfonden.
 • Standard skattefradrag for handicappede fra barndommen i mængden af ​​fem hundrede rubler.
 • Vi bruger alle skattefradrag samt et fradrag for behandling og træning. Kun en ansat handicappet, der har betalt for tjenesten eller købt bolig med egne eller lånte midler, har ret til at ansøge om personlig beskatning.

Interessante oplysninger: Fordele for børn med handicap og deres forældre

Listen over ydelser til handicappede omfatter ikke fritagelse for betaling af statens gebyrer. Dommeren har ret til at reducere sin størrelse i henhold til Art. 333. 41 TC RF.

Skatteincitamenter udstedes på den personlige anvendelse af en handicappet person i skattekontoret på bopælsstedet.

Fordele i medicinsk pleje

Lad os nu overveje, hvilke fordele der ydes til personer med handicap fra den 3. gruppe i forhold til lægehjælp:

 • Det er muligt at købe stoffer i apoteker med særlige opskrifter med 50% rabat.
 • Retten til at købe ortopædiske sko med 60% rabat.
 • Få spa resorts med en halvtreds procent rabat. Resten af ​​omkostningerne betales af staten.
 • Gratis rejse til sanatoriet og tilbage en gang om året gratis.

Disse privilegier bruges kun ved et personligt besøg hos en læge. Lægen skal skrive passende recept eller henvisning.

I dette dokument indikerer lægen, hvor de skal gå næste gang:

 • Apotek, til medicin;
 • FSS, for sanatoriumskupon
 • Ellers.

Hvis der er opstået et handicap på grund af en komplikation efter vaccinationer, har han ret til en månedlig udbetaling af en ydelse i mængden af ​​tusinde rubler.

Fordele i uddannelse

Også handicappede i gruppe 3 har fordele i forhold til uddannelse. De har privilegier, når de går ind i højere eller særlige uddannelsesinstitutioner.

Der er kun en betingelse: den vellykkede aflevering af eksamener. Ved indsendelse af dokumentationen kræves et yderligere handicapbevis.

Det er vigtigt! Under oplæring for personer med handicap i den tredje gruppe, er stipendiet altid betalt uanset fremskridt.

Arbejdsprivilegier

Den tredje gruppe handicap refererer til arbejde. Hvilke fordele har en handicappet på arbejde:

 • Arbejdsvilkårene kan ikke gives værre end andre arbejdstagere;
 • Retten til betalt orlov fra 30 dage om året og forlade på egen regning pr. år op til 60 dage;
 • Evnen til at bruge ferie på et hvilket som helst passende tidspunkt uden for det faste tidsplan
 • ingen prøveperiode for adgang til arbejde
 • arbejdsgiveren har ikke ret til at nægte ansættelse på grund af handicap
 • præferenceudnyttelse af cellulær kommunikation;
 • når deres helbred forværres, har de ret til straks at opsige ansættelsesforholdet
 • Det er muligt at bringe handicappede til overarbejde og natarbejde kun med hans skriftlige samtykke.

Også en handicappet person i den tredje gruppe kan ikke arbejde fuld tid. I dette tilfælde sætter det en forkortet arbejdstid. Betalingen af ​​handicappede udføres derefter i forhold til de arbejdede timer.

Fordele for handicappede arbejdstagere leveres individuelt på arbejdspladsen.

Ordningen med registrering af ydelser til handicappede

Der er en særlig procedure til opnåelse af privilegier:

 • Forberedelse og indsamling af visse dokumenter.
 • Derefter skal en person med en etableret generel sygdom handicap personligt kontakte en offentlig myndighed afhængigt af tilskuddet:
  • Sociale ydelser giver social sikring.
  • Beskæftigelsesydelser ydes til en handicappet arbejdsgiver.
  • For at få skattelettelser skal du besøge inspektionen.
  • Hvis en handicappet ønsker at få en ydelse, ikke i naturalier, men i penge, skal du besøge pensionsfonden. Der skal du skrive en erklæring.

Interessante oplysninger: Hvad er fordelene ved en handicappet i gruppe 2 i Rusland?

For mere information om registreringsydelser gives i de multifunktionelle centre i hver region. Denne myndighed har fuld interaktion med alle offentlige myndigheder og tjenester.

Hovedliste over dokumentation, der kræves til registrering af ydelser til en handicappede i den tredje gruppe:

 1. Erklæringen fra den handicappede er fyldt i appelinstans.
 2. Snils.
 3. Attest for pensionisten.
 4. Arbejdsbog.
 5. Besparelsesbog eller bankaftaleaftale, hvor tilskuddet overføres.
 6. Dokumentet vidner om handicap.
 7. Papir om sammensætningen af ​​familien med MFC.
 8. Papirer på bilen, hvis du modtager en koncession på køretøjsafgiften.
 9. Bevis for indtjening fra arbejde eller pensionskasse.
 10. Erklæring, der kun kræves i IFTS.

For at få månedlige kontantbetalinger til en pensionist, skal du medbringe papirer til pensionsfonden:

 1. Ansøgningsskemaet er udfyldt.
 2. ID-kort.
 3. Handicapbevis.
 4. CT lægeundersøgelse der passerer Kommissionen.

Alle typer ansøgninger fra personer med handicap er gennemgået af myndighederne så hurtigt som muligt. Resultatet af afgørelsen, den handicappede skal meddeles skriftligt. Hvis handicap ikke blev ydet til en handicappet, men den blev givet til ham, har han ret til at anlægge sag ved retten og appellere afgørelsen. For at gøre dette er det nødvendigt at holde en skriftlig meddelelse med angivelse af afslaget og årsagen.

Monetisering af ydelser til handicappede

Personer med etableret handicap samt andre pensionister er berettiget til at stole på indtjening. Dette koncept forekom relativt for nylig. Ansøgeren er berettiget til at modtage en sum penge til identiske formål i stedet for ydelserne af naturlig karakter.

Landets tilstand forsøger at hjælpe ubeskyttede kategorier af borgere. Handicappede tilhører også sådanne segmenter af befolkningen. De er fysisk og følelsesmæssigt dårligt stillede, så de har ret til visse fordele og privilegier. Den tredje gruppe af handicap anses for at fungere, så de har mindre tilskud end andre grupper. Handicappede siden barndommen er afhængig af mange fordele.

Derudover har personer med handicap ret til andre statsstøtteformer. For eksempel har de ret til at kræve indeksering af monetære kvoter. Det anbefales at præcisere den nøjagtige liste over godkendte ydelser til handicappede på bopælsstedet, da der på regionalt plan kan ydes supplerende tilskud.

Fordele og privilegier for handicappede i 3. gruppe: En liste over og modtagelse af sejre

Handicapgruppen er indstillet afhængigt af sværhedsgraden af ​​kroppens svækkede funktioner. Den tredje gruppe er tildelt med mindre fysiologiske abnormiteter. I Den Russiske Føderation ydes der ydelser til personer med handicap fra 3. gruppe

Opgave af 3 grupper af handicap

En handicapgruppe er tildelt efter en medicinsk og social vurdering (ITU). Ekspertkommissionen bestemmer niveauet for fysisk tilstand og arbejdskapacitet. Det fastlægger også den grad af social støtte, der er nødvendig. ITU's hovedopgaver:

 • identificere årsagerne til handicap (fx arbejdsskade)
 • udvikle et rehabiliteringsprogram (for hvert tilfælde separat)
 • identificere sociale beskyttelsesforanstaltninger.

ITU udføres på grundlag af instruktioner fra den behandlende læge. For at bestå eksamen skal du udarbejde en pakke med nødvendige dokumenter. Hvis den tredje gruppe som følge af ITU er tildelt patienten, modtager han det tilsvarende certifikat og IRP (individuel rehabiliteringsprogram). Disse papirer vil være nødvendige for at ansøge om fordelene for personer med handicap fra den 3. gruppe.

VIGTIGT! Den tredje gruppe af handicap er sat i et år, hvorefter det er nødvendigt at gennemgå ITU igen.

Hvad er fordelene ved en handicappet gruppe 3

Fordele for handicappede samt en pakke af sociale ydelser, der leveres til en fælles sygdom, afhænger af det område, hvor borgerne bor. Den generelle liste over tilskud omfatter:

 • rabat på betaling for boliger;
 • skattelettelser
 • kontant- eller kompensationsbetalinger
 • præferenceuddannelsesprogram
 • ubetalte orlov, som ikke kan nægte
 • reduktion af forsyningssatser
 • yderligere lægehjælp
 • fri tur

Uanset bopælsstedet skal borgerne bekræfte deres ret til at modtage tilskud. En vigtig faktor er, at manglen på lønnet erhvervserfaring ikke påvirker fordelene for pensionister med handicap fra 3. gruppe.

Betalinger til handicappede

Handicappede tredje gruppe yder finansielle tilskud til føderale og regionale niveauer. Føderale periodiseringer - månedlige sociale betalinger (ERU) og pensioner. ERU er beregnet til:

 • gennemgangen af ​​sanitære udvej rehabilitering;
 • sikre rejse til stedets placering
 • køb af medicin.

Pensionsbetalinger beregnes for hver gruppe separat. Denne foranstaltning gør det muligt at øge pensioner for de personer, hvis handicapniveau er højere. Betalingen er reguleret af forbundslov "om social beskyttelse af handicappede i Den Russiske Føderation" N 181.

Skattelettelser

Personer, der tilhører den 3. handicapgruppe, har krav på skattelettelser. De er ikke længere forpligtet til at betale:

 • køretøjsskat
 • skatter for enkeltpersoner;
 • forsikringspræmier.

Skatteincitamenter giver mulighed for fritagelse for betalinger af ejendomsbidrag for handicappede i gruppe 3 siden barndommen. De har også ret til at bruge skattefradrag ved betaling af personlig indkomstskat. Til registrering er det nødvendigt at udarbejde den relevante dokumentation og kontakte den territoriale skattservice.

Privilegier på boliger og kommunale tjenester

For denne sociale kategori af borgere reduceres størrelsen af ​​betaling for boliger og servicetjenester med 50% af de faktiske omkostninger til tjenester.

Ifølge lovgivningen i Den Russiske Føderation har den tredje gruppe ugyldige alle grunde til at behandle tilbageleveringen af ​​midler brugt på boliger.

Han har også ret til at returnere de penge, der bruges til opvarmning og køb af fast brændselsmaterialer til de huse, der ikke har fjernvarme.

Transport fordele

For handicappede er der gratis rejse til offentlig transport. For at bevæge sig på jernbanetransporten kan du bruge 50% rabat på en rejse gennem Den Russiske Føderations territorium.

Lovgivningen giver også rabat på flybillet. Imidlertid vil omkostningerne ved billetten sandsynligvis blive betalt fuldt ud. Det skyldes, at private virksomheder er involveret i lufttransport, og fordelene ydes på statsniveau.

Fordele i medicinsk pleje

For vejledning om medicinske fordele bør du konsultere en læge, der holder sygdomshistorien. Han vil også fortælle dig, hvilken organisation der skal besøges for at få tilskud. I forbindelse med lægehjælp leveres følgende fordele:

 • rabatter på køb af narkotika (50% af udgifterne til de ledige)
 • fri / præferencebehandling
 • rehabilitering i sanatorier
 • rejse til den forebyggende institutions placering
 • fri protese;
 • tilvejebringelse af tekniske midler til rehabilitering.

I tilfælde hvor handicap er en følge af komplikationer, der opstår efter vaccination, udbetales erstatning til offeret. Dens størrelse er 1000 rubler. Det etablerede beløb opkræves månedligt.

Fordele i uddannelse

Indskrivning på en uddannelsesinstitution eller et universitet for handicappede sker på præferencebetingelser. Hovedbetingelsen er at bestå eksamen ved optagelse.

Et handicapcertifikat skal tilføjes til den dokumentation, der anmodes om af adgangskommissionen.

Handicappede 3 grupper, der modtager uddannelse, får et stipendium uanset resultaterne af sessionen.

Arbejdsprivilegier

Arbejdsgiveren er forpligtet til at stille visse betingelser for arbejdstagere med handicap i den 3. gruppe. Arbejdspladsen skal opfylde kravene fastsat af den medicinske og sociale ekspertise. En skriftlig aftale fra medarbejderen er også nødvendig i situationer, hvor arbejdsgiveren involverer ham i arbejdet:

 • over normen
 • om natten
 • i weekender og helligdage.

En funktionshæmmet person har al mulig grund til at kræve mere behagelige arbejdsvilkår end andre arbejdstagere. Forvaltningen etablerer et forkortet tidsplan for personer, der af medicinske grunde ikke er i stand til at deltage i fuldtidsarbejde. Løn beregnes i henhold til arbejdstid.

Fordele for handicappede arbejdstagere strækker sig også til ferie. Betalbar er 30 kalenderdage, hvilket er 2 for mere end for andre medarbejdere. Ubetalte - 60 dage i løbet af året, i overensstemmelse med artikel 128 i LC RF.

Monetisering af ydelser til handicappede

For denne kategori af befolkningen er der mulighed for at tjene penge på sociale ydelser. Det betyder, at tilskud kan erstattes med monetær kompensation. Beløbet til modtagerne som betaling omfatter betaling:

 • fritidskuponer i dispensariet
 • receptpligtig medicin;
 • Særlig medicinsk ernæring til børn med handicap;
 • Intercity og jernbanetransport.

ADVARSEL! Lovgivningen giver mulighed for delvis indtjening.

I gennemsnit udgør den sociale pakke af tjenester 1075 rubler. Hver modtager har mulighed for at træffe et selvstændigt valg til fordel for nogen af ​​mulighederne.

Hvis indehaveren af ​​handicapstatus i gruppe 3 har foretrukket en kontant betaling, debiteres beløbet månedligt indtil udløbet af gyldighedsperioden for sit certifikat.

For at betale kontant skal du udarbejde en hensigtserklæring om at modtage kontantekvivalenter af sociale ydelser i pensionsfonden på bopælsstedet.

Fordele for personer med handicap fra 3. gruppe i 2018 - som de har, ved fælles sygdom

Handicap - en hindring for en person, der opstår, når han er i samfundet. Det repræsenterer forholdet mellem egenskaberne af hans krop og omverdenen.

De fleste mennesker med handicap ønsker at leve et fuldt liv, arbejde, slappe af, og de har ret til at gøre det.

En handicappet person er en person, hvis muligheder i samfundet er begrænsede på grund af afvigelser i hans mentale, mentale eller fysiske tilstand. Oprettelsen af ​​en handicapgruppe indebærer tildeling af ydelser, rabatter og kompensation, udpegelse af invalidepension og en begrænsning i beskæftigelsen.

Afhængigt af niveauet af kropsforstyrrelse får en borger en gruppe: I, II og III, og en handicappet barns status, indtil et barn er 18 år.

Årsagerne til at erhverve en handicap kan være forskellige faktorer:

 • generel sygdom
 • skader i udførelsen af ​​ansættelsesopgaver
 • erhvervssygdom
 • krigsskade: kontusion, skade, skade;
 • sygdom opnået under militærtjeneste
 • sygdomme forbundet med udsættelse for stråling;
 • nogle andre grunde.

Personer med handicap i den tredje gruppe kræver social beskyttelse på grund af tilstedeværelsen af ​​mindre eller moderate lidelser i kroppen, der skyldes sygdomme eller skader, der fører til en lille eller moderat begrænsning af en eller flere kategorier af livsaktivitet.

Den tredje gruppes handicap vil blive indstillet til et år for personer, der er i stand til følgende handlinger:

 • uafhængig bevægelse, med udgifter af mere tid, for kortere afstande
 • servicere dig selvstændigt ved hjælp af hjælpemidler
 • uddannelse i almindelige uddannelsesinstitutioner, ved hjælp af hjælpemidler, hjælp fra andre i overensstemmelse med regimet af træningssessioner
 • udførelse af arbejdet, samtidig med at produktivitetsværdiernes sværhedsgrad eller tid reduceres, hvis det er umuligt at opfylde deres faglige opgaver
 • kommunikation, men med et fald i mængden af ​​fordøjeligt materiale, et fald i overførselshastigheden eller modtagelsen af ​​oplysninger;
 • navigere i tid og rum ved hjælp af hjælpemidler.

Den tredje gruppe omfatter ikke specifikke sygdomme. Enhver af dem, der krænker kroppens funktion, er inkluderet i denne gruppe.

For eksempel omfatter det borgere med et indledende stadium af nyresvigt og åndedrætssvigt med nedsat hørelse og syn til en vis grad diabetes mellitus, mangel på fingre og andre moderat alvorlige patologier.

Hvad er fordelene ved handicappede grupper 3

En handicappet kan efter at have bekræftet en handicappedes status nyde visse fordele: gratis medicin og tekniske midler til rehabilitering, materielle fordele, kuponer til et sanatorium, rabatter på boliger.

En del af de naturlige fordele kan nu erstattes af kontantstøtte.

Listen over ydelser til handicappede i den tredje gruppe:

 1. EDV (kontant betaling) + NSO (sociale ydelser).
 2. Muligheden for gratis køb af stoffer i løbet af behandlingen. Forudsat lavindkomst borgere.
 3. Fri eller præferenceudnyttelse af lægehjælp, teknisk support: øjen og proteser, høreapparater, ortopædiske produkter mv. Forudsat med medicinske indikationer.
 4. Gratis spa-behandling ved afslutningen af ​​en lægeinstitution.
 5. Rabat på rejse i enhver offentlig transport, undtagen taxaer.
 6. Telefon brug på præferencebetingelser.
 7. Adgang til skoler, tekniske skoler og universiteter på præferentiel basis, hvis der er et certifikat modtaget fra den medicinske arbejdskommission, der bekræfter sundhedstilstanden.
 8. Betaling af 50% af udgifterne til boliger og kommunale tjenester: forsyningsvirksomheder og fast brændsel.

Arbejdsmæssige fordele:

 • ansættelse uden prøveperiode
 • ufuldstændig tidsplan efter ønske
 • exit om natten og overarbejde kun med medarbejderens samtykke
 • giver ferie til enhver tid bekvem for ham, på trods af ferieplanen;
 • med forringelsen af ​​sundhedsmuligheden for afskedigelse uden arbejde
 • ekstra ubestemt orlov i 60 dage.

Ved lov skal hvert firma have et vist antal steder for handicappede.

Hvis en person har tabt helbredet i denne organisation, er arbejdsgiveren forpligtet til at ansætte ham her, men under hensyntagen til det individuelle opsvingsprogram og arbejdspladsen omregnet til visse krav.

Skattefordele:

 • fritagelse for ejendomsskat fuldt ud
 • fritagelse for transportafgift på føderalt niveau for biler købt gennem sociale ydelser med en kapacitet på op til 100 hk og har særlige ændringer i design for at lette ledelsen;
 • personer, der er iværksættere, er fritaget for at betale skat og forsikringsbidrag til pensionsfonden;
 • skattefradrag.

Personer med handicap i den tredje gruppe, der er anerkendt som behov for at forbedre deres levevilkår, har ret til at købe boliger på præferencebetingelser. De tildeles også arealer til opførelse eller vedligeholdelse af dattervirksomheder.

Hvordan man laver

For at få et handicap skal du først kontakte din læge og bestå alle nødvendige undersøgelser. Så hvis der er grunde, vil lægen give en henvisning til en medicinsk og social undersøgelse. Ansøgeren skal igen skrive en ansøgning til eksamen.

Ansøgningsskema for ITU.
Prøve udfylde ansøgningen.

ITU udnævnes inden for fire uger, og det skal fremgå af en pakke dokumenter. Hvis en person ikke kan gå til undersøgelsen, kan eksperter holde det hjemme.

I løbet af undersøgelsen vurderes kroppens generelle tilstand, kliniske analyser vil blive gennemført. Lægerne vil også gøre sig bekendt med kandidatens produktion og psykologiske egenskaber og de fremlagte dokumenter.

ITU bestemmer, om en borgeres sygdom tilhører en bestemt gruppe under hensyntagen til lovlige normer. Som følge heraf udarbejdes en anerkendelsesakt for en person som handicappet i en bestemt gruppe. En kopi sendes til pensionsfonden og føderale bureau. En borger vil få et handicapbevis og et rehabiliteringsprogram.

Efter at have passeret ITU, bør man ansøge om invalidepension til pensionsmyndigheden med en pakke af dokumenter og en erklæring.

For at kunne udnytte ydelserne i de sociale sikringsmyndigheder skal du få et certifikat for en tredjeparts handicappet person.

Påkrævede dokumenter

Dokumenter til lægeundersøgelse:

 • pas;
 • ansøgning om undersøgelse
 • henvisning fra den behandlende læge
 • undersøgelsesresultater fra klinikken;
 • udledning fra hospital
 • ansættelseskort
 • indkomstattest
 • Karakteristikken fra arbejde eller fra uddannelsesstedet
 • handling af erhvervssygdom eller arbejdsskade.

Dokumenter til registrering af ydelser:

 • ansøgerens pas - originalen og en kopi af hovedsiderne
 • ansøgning;
 • pensionsbevis
 • ansættelseskort - hvis dokumentet er tilgængeligt
 • certifikat udstedt af ITU-Kommissionen, der bekræfter handicapgruppen
 • certifikat for familiesammensætning.

Kan nægte

En borger kan kun anerkendes som handicappet på grundlag af ITU (medicinsk og social ekspertise). Samtidig går de ud fra vurderingen af ​​organismens generelle tilstand og analyserer dens data (klinisk, funktionel, professionel, indenlandsk og psykologisk).

Undersøgelsen udføres for at fastslå graden af ​​begrænsning af en persons livsvigtige funktioner og muligheden for hans rehabilitering.

Der er tilfælde, hvor sundhedsarbejdere ikke har identificeret årsagerne til at tildele handicap og har besluttet at nægte at udstede status. Hvis en borger ikke er enig i dette, kan han indgive en klage til eksamensbureauet, der gennemførte eksamen.

Senest en måned senere, vil der blive planlagt en ny eksamen. Ansøgeren har ret til at anmode om en ændring i sammensætningen af ​​de læger, der gennemfører undersøgelsen. Tværtimod vil beslutningen blive baseret på deres subjektive vurderinger.

Hvert medlem af Kommissionen udfører en individuel analyse, og der afsiges en dom på grundlag af en generalisering af deres holdninger med et flertal.

Hvis resultaterne af re-undersøgelsen ikke tilfredsstiller personen, skal han gå til retten.

Den tredje gruppe af handicap er den enkleste, den bygger på en ret lille liste over fordele sammenlignet med den første og anden. Og selv dets erhvervelse er fyldt med mange vanskeligheder. Men efter at have grundigt studeret processen med at opnå, er det muligt at overvinde det med minimal indsats og tid.

Yderligere Artikler Om Blodprop